سرور مجازی آمریکا

پلن 01 سرور مجازی

آمریکا
منابع 100٪ اختصاصی

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آمریکا - کولوکراسینگ محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 02 سرور مجازی

آمریکا
منابع 100٪ اختصاصی

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای دیسک
 • 1000 گیگابایت پهنای باند
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آمریکا - کولوکراسینگ محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 03 سرور مجازی

آمریکا
منابع 100٪ اختصاصی

 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 150 گیگابایت فضای دیسک
 • 1500 گیگابایت پهنای باند
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آمریکا - کولوکراسینگ محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 04 سرور مجازی

آمریکا
منابع 100٪ اختصاصی

 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 200 گیگابایت فضای دیسک
 • 2000 گیگابایت پهنای باند
 • یک هسته اختصاصی (3.5Ghz) پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • آمریکا - کولوکراسینگ محل سرور
 • Vmware مجازی ساز