سرور مجازی هلند اکاتل

پلن 02 سرور مجازی اکاتل

هلند
منابع 100٪ اختصاصی

 • 1 گیگابایت حافظه رم
 • 50 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • یک هسته Intel Xeon 1270v3 پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • اکاتل - Ecatel محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 03 سرور مجازی اکاتل

هلند
منابع 100٪ اختصاصی

 • 2 گیگابایت حافظه رم
 • 100 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • دو هسته Intel Xeon 1270v3 پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • اکاتل - Ecatel محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 04 سرور مجازی اکاتل

هلند
منابع 100٪ اختصاصی

 • 3 گیگابایت حافظه رم
 • 200 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • یک هسته Intel Xeon 1270v3 پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • اکاتل - Ecatel محل سرور
 • Vmware مجازی ساز
پلن 05 سرور مجازی اکاتل

هلند
منابع 100٪ اختصاصی

 • 4 گیگابایت حافظه رم
 • 300 گیگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • یک هسته Intel Xeon 1270v3 پردازنده
 • دلخواه (به انتخاب مشتری) سیستم عامل
 • 1 گیگابیت پورت سرور
 • 1 عدد اختصاصی آی پی
 • اکاتل - Ecatel محل سرور
 • Vmware مجازی ساز