هاست لینوکس حرفه ای

پلن 1
 • فضای دیسک 100 مگابایت
 • پهنای باند 10 گیگ
 • بقیه امکانات نامحدود
پلن 2
 • فضای دیسک 250 مگابایت
 • پهنای باند 25 گیگ
 • بقیه امکانات نامحدود
پلن 3
 • فضای دیسک 500 مگابایت
 • پهنای باند 50 گیگ
 • بقیه امکانات نامحدود
پلن 4
 • فضای دیسک 1 گیگ
 • پهنای باند 100 گیگ
 • بقیه امکانات نامحدود